Λοιποί Καθαρισμοί

Καθαρισμοί σαλονιών – στρωμάτων – χαλιών

Παρέχουμε προσωπική επιστασία κατά τη διάρκεια κάθε καθαρισμού, στοχεύοντας πάντα στην παροχή του βέλτιστου δυνατού αποτελέσματος εργασίας.

Με άρτια εξοπλισμένο συνεργείο και εξειδικευμένο προσωπικό, παρέχουμε υπηρεσίες καθαριότητας υψηλού επιπέδου. Και μάλιστα, στις πιο φιλικές τιμές της αγοράς!

Στο πλαίσιο της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών, το συνεργείο καθαρισμού στην Αθήνα , αναλαμβάνει:

  • Καθαρισμούς σαλονιών
  • Καθαρισμούς στρωμάτων
  • Καθαρισμούς χαλιών
carpet

Φωτογραφίες