6944281094 ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 56, Καλλιθέα georlits@gmail.com